Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą

Godzina 12.00-14.00, Sala
ul. Dobra 55  W. Neofilologii

 
 Warsztat przybliży proces rekrutacyjny z perspektywy pracodawcy, zasady skutecznej komunikacji. Podpowie jak formułować odpowiedzi na pytania rozmowy kwalifikacyjnej, jak rzeczowo argumentować, żeby zostać wybranym na wymarzone stanowisko.
>
> Monika Niepiekło – doradca zawodowy, trener, specjalista rynku pracy.
>
> Socjolog ze specjalizacją komunikacja społeczna, po licznych kursach z metodyki doradczej i  studiach podyplomowych z doradztwa i planowania kariery.
> 12 letnie doświadczenie doradcze  w Biurze Karier UW, organizacjach pozarządowych, instytucjach rynku pracy również przy projektach aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.
>
> Specjalizuje się w konsultacjach służących określeniu  celu  zawodowego, tworzeniu  skutecznych dokumentów aplikacyjnych, poradach z przygotowywania się do spotkań z pracodawcami oraz prowadzeniu warsztatów rozwijających umiejętności potrzebne do pozytywnego przejścia procesu rekrutacyjnego i znalezienia optymalnej pracy.

<<Zapisy>>